Pages

शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका घटक उतारा व त्यावर आधारीत प्रश्न Scholarship Practice question Paper

 

 शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका Scholarship Practice question Paper | Shishvarti Practice question Paper with Answer sth 5 th 

     घटक- उतारा व त्यावर आधारीत प्रश्न 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदपुणे

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. वी / 

Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. वी  

Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)



आपणास या शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिकेमध्ये किती गुण मिळाले ते मला कमेंट करून आवश्य कळवा. आपले नाव व प्राप्त गुण असे कमेंट करून आवश्य कळवा.

Post a Comment

1 Comments