Pages

11 Class Cet Exam Maharashtra ११ वी प्रवेश सामाईक प्रवेश परीक्षा २०२१ राज्यशास्त्र

 1 Class Cet Exam 11th class Cet Test 2021 Maharashtra 11th Admissions 2021 Common Entrance Test ११ वी प्रवेश सामाईक प्रवेश परीक्षा २०२१ राज्यशास्त्र

महाराष्ट्र ११ वी प्रवेश २०२० सामान्य प्रवेश चाचणी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात जुलै महिन्यात Maharashtra 11th Admissions 2021 Common Entrance Test घेण्यात येणार आहे. दहावीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आणि 11 वीमध्ये प्रवेश घेण्याच्या पर्यायी मार्गाचा शोध लागल्याने राज्याने हा आवाहन केले आहे. Maharashtra 11th Admissions 2021 Common Entrance Test ही परीक्षा सर्व बोर्ड (राज्य बोर्डसीबीएसईसीआयएससीईसर्व आंतरराष्ट्रीय बोर्ड इ.) च्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाईल.

११ वी प्रवेश प्रवेशासाठी सीईटी CET Maharashtra 11th Admissions 2021 Common Entrance Test  हा दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. प्रश्नपत्रिकेत इंग्रजीगणितविज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान या प्रत्येकी 25 गुणांचे प्रश्न असतील. दोन तास चालणारी ही परीक्षा OMR वर आधारित असेल आणि ती ऑफलाइन घेतली जाईल.


Post a Comment

0 Comments