Pages

5 वी 8 वी शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका विषय मराठी घटक - विरुद्धार्थी शब्द

  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका विषय मराठी घटक-  विरुद्धार्थी शब्द

कोणतीही परीक्षा असेल तर त्या परीक्षेमध्ये यश संपादन करावयाचे असेल तर त्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. असा सराव केल्यानंतरच आपणास यश संपादन होत असते. आपण नेहमी शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका ,  शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिका संग्रह , ८ वी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा – सराव प्रश्नपत्रिका संच 5th scholarship exam question paper8th scholarship exam question paper, 5th scholarship practice test pdf, 5th scholarship practice test, 5th scholarship practice test Marathi medium. 5th Standard Scholarship Exam Sample Question Paper Marathi Medium, MSCE Pune 5th 8th Class Scholarship practice Sets for Marathi याविषयी शोधत असता आपण खालील प्रश्नपत्रिका सोडवून शिष्यवृत्ती परीक्षेचा सराव करू शकता.  

शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नत्रिका 
विषयः- मराठी  घटक- कार्यात्मक व्याकरण
उपघटक- विरुद्धार्थी शब्द
प्रश्न १५ गुण ३0Please let me know in the comments how many marks you got in this scholarship practice question paper. Please let us know your name and marks by commenting.

आपणास या शिष्यवृत्ती सराव प्रश्नपत्रिकेमध्ये किती गुण मिळाले ते मला कमेंट करून आवश्य कळवा. आपले नाव व प्राप्त गुण असे कमेंट करून आवश्य कळवा.


Post a Comment

0 Comments