Pages

Navodaya Vidyalaya Question Paper | नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका 8

Navodaya Vidyalaya Question Paper | नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका 

Navodaya Vidyalaya Samiti नवोदय विद्यालय समिति मार्फत दरवर्षी इयत्ता 6 वी वर्गातील प्रवेशासाठी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा घेण्यात येते. यामध्ये इयत्ता 5 वी च्या वर्गात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी ही परीक्षा देऊ शकतात. प्रथम Navodaya Vidyalaya Samiti अर्थात JNV विषयी थोडक्यात माहिती घेऊ. 
Navodaya-Vidyalaya-Question-Paper


नवोदय विद्यालय योजना

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-1986 मध्ये जवाहर नवोदय विद्यालये या नावाने निवासी शाळा स्थापन करण्याची कल्पना केली गेली आहेज्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा बाहेर येईल.

विशेष कलागुण किंवा योग्यता असलेल्या मुलांना चांगले दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या क्षमतेचा खर्च न करता त्यांना अधिक वेगाने प्रगती करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावीअसे वाटले. अशा प्रकारचे शिक्षण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शहरी समकक्षांशी समान पातळीवर स्पर्धा करण्यास सक्षम करेलसमाजाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना अखंडपणे आत्मसात करणे आणि एकत्र करणे.

एक अनोखा प्रयोग म्हणून सुरू झालेली नवोदय विद्यालय प्रणाली आज भारतातील आणि इतरत्र शालेय शिक्षणाच्या इतिहासात अतुलनीय आहे. ग्रामीण भागातील हुशार मुलांची लक्ष्य गट म्हणून निवड करणे आणि त्यांना निवासी शाळा व्यवस्थेतील सर्वोत्कृष्ट शिक्षणाशी तुलना करता येईल असे दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न यात त्याचे महत्त्व आहे.

Navodaya Vidyalaya Scheme

The National Policy on Education-1986 envisaged setting up of residential schools, to be called Jawahar Navodaya Vidyalayas, that would bring out the best of rural talent.

It was felt that children with special talent or aptitude should be provided opportunities to progress at a faster pace by making good quality education available to them irrespective of their capacity to pay for it. Such education would enable students from rural areas to compete with their urban counterparts on an equal footing; seamlessly assimilating and intefrating them into the mainstream of the society.

The Navodaya Vidyalaya System which began as a unique experiment, is today unparalleled in the annals of school education in India and elsewhere. Its significance lies in the selection of talented rural children as the target group and the attempt to provide them quality education comparable to the best in a residential school system.

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्रिका स्वरूप - 

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा स्वरूप हे संयुक्त प्रश्नपत्रिका असते. 100 गुणाची एकच प्रश्नपत्रिका असून प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी 2 तास वेळ दिलेला असतो. गुणांची विभागणी ही खालील प्रमाणे केलेली असते. 

अ) विभाग पहिला- मानसिक क्षमता चाचणी - Navodaya Vidyalaya Question Paper मध्ये मानसिक क्षमता चाचणी या विषयात एकूण दहा भाग असतात. या सर्व भागात प्रत्येक भागात चार चार प्रश्न विचारलेले असतात. असे एकूण 40 प्रश्न दिलेले असतात. हे सर्व प्रश्न आकृती वर आधारीत विचारलेले असतात. प्रत्येक प्रश्नाला अनुसरून तुम्हाला वेगवेगळ्या सूचना दिलेल्या असतात.

ब) विभाग दुसरा- अंकगणित - Navodaya Vidyalaya Question Paper मध्ये अंकगणित या घटकावरील मुलभूत क्षमता जसे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, आकडेमोड, अंकवाचन, अंकावरील क्रिया या वरील प्रश्न विचारलेले असातात. या प्रश्नांचा उद्देश आपले अंकज्ञान तपासणे हा असतो. यासाठी 20 प्रश्न 25 गुणासाठी विचारलेले असतात.

क) विभाग तिसरा- भाषा - Navodaya Vidyalaya Question Paper मध्ये भाषा विषयावर 20 प्रश्न हे 25 गुणासाठी विचारलेले असतात. भाषा या घटकाचा उद्देश हा वाचन व आकलन क्षमता तपासणे हा असतो आपली आकलन व वाचन क्षमता कशी आहे ते तपासले जाते. भाषा विषयातील चार परिच्छेद विचारलेले असतात. आपणास परिच्छिद काळजीपूर्वक वाचन करून त्यावर विचारलेले प्रश्न सोडवायचे असतात.

वाट्सअप समुहाला जोडण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा.Navodaya-Vidyalaya-pratice-Question-Paper


नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका


आपणास हे ही आवडेल
 शिष्यावर्ती परीक्षा अभ्यासक्रम 
 इयत्ता वी

"कोणत्याही स्पर्धा परीक्षासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप कसे आहेकोणकोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातातअभ्यासक्रम कसा आहेप्रश्नपत्रिका स्वरूप कसे असते घटक उपघटक व त्यांना असलेला भारांश याविषयी माहिती असणे आवश्यक असते. आपणास जर यश संपादन करावयाचे असेल तर योग्य नियोजन व आभ्यासक्रम या दोन गोष्टी महत्वाच्या असतात."

1) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ८ वीअभ्यासक्रम विषय बुद्धिमत्ता  https://bit.ly/3oB5XGn

2) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता वी अभ्यासक्रम विषय इंग्रजी https://bit.ly/3ye5I79

3) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ८ वी अभ्यासक्रम विषय मराठी https://bit.ly/3s2OEjF

4) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता वी अभ्यासक्रम विषय गणित https://bit.ly/3EJnwcY

 इयत्ता वी

1) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी अभ्यासक्रम विषय बुद्धिमत्ता https://bit.ly/31HYVGP

2) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी  अभ्यासक्रम विषय मराठी https://bit.ly/3rMU95z

3) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी अभ्यासक्रम विषय इंग्रजी https://bit.ly/3y9xxxC

4) शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ५ वी अभ्यासक्रम विषय गणित https://bit.ly/3lMd9xz

शिष्यवृत्ती परीक्षा माहिती  https://bit.ly/3EDJA8K

Scholarship चाचणी सोडावा  https://bit.ly/3EDJA8K

Navodaya-Vidyalaya-Question-Paper

मागील चाचण्या खालील लिंकवर  

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका 1

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका 2

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका 3Post a Comment

0 Comments