Pages

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 4

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका

Kendrapramukh Bharti 2023 बाबत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीव्दारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शासनामार्फत केंद्रप्रमुख भरतीसाठीचा शासन निर्णय केंद्रप्रमुख भरती gr निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा स्वरूप कसे असेल याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. सोबतच केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf कसा असेल याविषयीची माहिती देखील त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. 

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 3आपणास हे ही आवडेल- 

 

अ.क्रघटकलिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ पत्रकलिंक
केंद्रप्रमुख सभाव्य जिल्हानिहाय रिक्त पदेलिंक
केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रमलिंक
केंद्रप्रमुख फॉर्म कसा भरावालिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ घटक गुण विभागणीलिंक
Whatsup Groupलिंक


केंद्रप्रमुख भरती पात्रता- 

अ) जिल्हा परिषद मधील शाळेवर कार्यरत पात्र शिक्षक सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त जसे अन्य जिल्हा परिषद, न.प./ न. पा. म.न.पा., खाजगी संस्था मधील शिक्षक कर्मचारी प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.


ब) उमेदवाराने कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची बी.ए./बी.कॉम. बी. एस. सी. ही पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


क) प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्त शिक्षकांनी ज्या दिनांकास वरील प्रमाणे पदवी धारण केलेली आहे, त्या दिनांकापासून ३ वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी बगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


ड) विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत कमाल वयोमर्यादा ५० वर्ष . विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असेल, त्याच जिल्हयासाठी राहील पात्र राहतील. 

केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf- 
अ) बुध्दिमत्ता व अभियोग्यता- अभियोग्यता तार्किक क्षमता वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता इंग्रजी, भाषिक क्षमता मराठी, अवकाशीय क्षमता, फल, आवड, समायोजन आणि व्यक्तिमत्व इ. बुध्दिमत्ता, आकलन, वर्गीकरणे, समसंबंध, क्रमश्रेणी, तर्क व अनुमान, कूटप्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इ. प्रश्न संख्या १०० गुण १००


ब) शालेय शिक्षणातील कार्य नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह-  १) भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणाविषयक तरतूदी, संबंधित सर्व कायदे, योजना व अद्ययावत शासन निर्णय- १० प्रश्न १० गुण २) शिक्षणक्षेत्रात काम करणान्या प्रमुख संस्था संघटन व त्यांचेशालेय शिक्षणातील कार्य - १० प्रश्न १० गुण ३) माहिती तंत्रज्ञान वापर (प्रात्यक्षिक)- १५ प्रश्न १५ गुण ४) अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्ययन अध्यापन पध्दती -१५ प्रश्न १५ गुण ५)  माहितीचे विश्लेषण व मूल्यमापन - २० प्रश्न २० गुण ६) विषयनिहाय आशयज्ञान आणि सामान्यज्ञान, विशेष करुन इंग्रजी विषयज्ञान - १५ प्रश्न १५ गुण ७) संप्रेषण कौशल्य (समाज संपर्क साधने) -  १५ प्रश्न १५ गुण.

केंद्रप्रमुख भरती जाहिरात - 

केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदांचा व इतर तपशील जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यासंर्भात परीपत्रक काठण्यात आले आहे. केंद्रप्रमुख वेतन श्रेणी एस १५ ४१८०० १३२३०० असते. शासन निर्णय दि. २/१२/२०२२ नुसार विभागीय स्पर्धा परीक्षेव्दारे पदभरती करिता उपलब्ध पदे जाहीर करण्यात आसेली आहेत. रिक्त पदे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

केंद्रप्रमुख भरती फॉर्म-

अ.क्र.तपशीलअर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया व कालावची
०१ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंकhttps://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23/
०२ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचा कालावधीदिनांक ०६/०६/२०२३ ते दिनांक १५/०६/२०२३
०३ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता अंतिम दिनांकदि. १५/०६/२०२३ रोजी २३:५९ वाजे पर्यंत
०४ऑनलाईन परीक्षा दिनांकमाहे जून २०२३ शेवटचा आठवडा (प्रविष्ट उमेदवारांच्या संख्येनुसार व उपलब्ध भौतिक सुविधेनुसार यामध्ये बदल होऊ शकतो)
केंद्रप्रमुख भरती 2023 

घटक -  शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख संस्था संघटन व त्यांचे शालेय शिक्षणातील कार्य  

सराव प्रश्नपत्रिका 1/15
प्रश्न १ ला - १९९४ मध्ये UNICEF मार्फत प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणासाठी ‘जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम’ (DPEP) ------ राज्यात सुरूकरण्यात आला.
१) दहा
२) सात
३) आठ
४) पाच
2/15
प्रश्न २ रा - जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम’ (DPEP) बाबत चुकीचे विधान ओळखा.
१) मुलांची १०० टक्के उपस्थिती
२) विद्यार्थी गळती थांबवणे
३) दिव्यांगासाठी शिक्षण
३) यापैकी नाही
3/15
प्रश्न ३ रा- सर्व शिक्षा अभियान चा अहवाल --- मार्फत प्रकाशित करण्यात येतो.
१) राज्य शासन
२) SCERT
3) MPSP
4) MSCERT
4/15
प्रश्न ४ था – MSCERT म्हणजे ---
१) Maharashtra State Council of Educational Research and Training
२) Maharashtra State Council of Education Training
३) Maharashtra State Central of Education Research and Training
४) Maharashtra State Council of Educational Research and Teacher
5/15
प्रश्न ५ वा- MSCERT ची स्थापना केव्हा झाली ?
1) जानेवारी १९६४
२) फेब्रुवारी १९६४
३) मार्च १९६४
४) एप्रिल १९६४
6/15
प्रश्न ६ वा- प्रादेशिक विद्या प्राथिकरणे खालील पेरी केणत्या ठिकाणी आहेत?
1) नागपूर, नाशिक
२) अमरावती, मुंबई
३) औरंगाबाद
४) वरील सर्व
7/15
प्रश्न ७ वा- MSCERT चे उद्दिष्ट्य कोणते ?
1) प्राथमिक शिक्षणाचा विकास करणे.
2) प्रथमिक शिक्षण मोफत देणे.
3) प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे.
4) प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारणे.
8/15
प्रश्न ८ वा- MSCERT चे ब्रीदवाक्य कोणते ?
१) ज्ञानसेवा तु साफल्यम्
२) विद्या विनेयन शोभते
३) शिक्षणसेवा तु साफल्यम्
४) शिक्षण व गुणत्ता हेच ध्येय
9/15
प्रश्न ९ वा- - MSCERT चे नामांतर ‘शिक्षणशास्त्र संस्था’ वरून ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ असे केव्हा करण्यात आले ?
1) 1964
2) 1965
3) 1985
4) 1984
10/15
प्रश्न १० वा- ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ कोणत्या शहरात आहे?
1) मुंबई
२) पुणे
३) नागपूर
४) औरंगाबाद
11/15
प्रश्न ११ वा- --- आयोगाच्या शिफारशीनुसार NCERT च्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात ----- ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
१) MSCERT
२) SCERT
३) MPSP
४) बालभारती
12/15
प्रश्न १२ वा- दिनांक ----- च्या शासन निर्णयाद्वारे ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद’ ला ----- असे संबोधले जाऊ लागले.
१) बालभारती
२) विद्या भारती
३) विद्या प्राधिकरण
४) प्रशिक्षण परिषद
13/15
प्रश्न १३ वा- चुकीची जोडी निवडा.
१) राज्य गणित व प्रशिक्षण संस्था – नागपूर
२) राज्य आंग्लभाषा संस्था- औरंगाबाद
३) व्यवसाय मार्गदर्शन निवड संस्था – पुणे
४) प्रादेशिक विद्या प्राशिकरण- पुणे
14/15
प्रश्न १४ वा- विद्या परिषद पुणे येथे ---- संचालक व --- सहसंचालक अशी पदे असतात.
१) १ व ३
२) १ व २
३) २ व ४
४) १ व ४
15/15
प्रश्न १५ वा- योग्य जोडी ओळखा
१) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण- नागपूर
२) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण- लातूर
३) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण- कोल्हापूर
४) प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण- सोलापूर
Result:
@@@@

केंद्रप्रमुख कोर्ससाठी खालील बटणवर क्लिक करून जॉईन व्हा.


Post a Comment

0 Comments