Pages

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 5

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका

Kendrapramukh Bharti 2023 बाबत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीव्दारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शासनामार्फत केंद्रप्रमुख भरतीसाठीचा शासन निर्णय केंद्रप्रमुख भरती gr निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा स्वरूप कसे असेल याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. सोबतच केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf कसा असेल याविषयीची माहिती देखील त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. 

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 3आपणास हे ही आवडेल- 

 

अ.क्रघटकलिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ पत्रकलिंक
केंद्रप्रमुख सभाव्य जिल्हानिहाय रिक्त पदेलिंक
केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रमलिंक
केंद्रप्रमुख फॉर्म कसा भरावालिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ घटक गुण विभागणीलिंक
Whatsup Groupलिंक


केंद्रप्रमुख भरती पात्रता- 

अ) जिल्हा परिषद मधील शाळेवर कार्यरत पात्र शिक्षक सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त जसे अन्य जिल्हा परिषद, न.प./ न. पा. म.न.पा., खाजगी संस्था मधील शिक्षक कर्मचारी प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.


ब) उमेदवाराने कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची बी.ए./बी.कॉम. बी. एस. सी. ही पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


क) प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्त शिक्षकांनी ज्या दिनांकास वरील प्रमाणे पदवी धारण केलेली आहे, त्या दिनांकापासून ३ वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी बगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


ड) विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत कमाल वयोमर्यादा ५० वर्ष . विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असेल, त्याच जिल्हयासाठी राहील पात्र राहतील. 

केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf- 
अ) बुध्दिमत्ता व अभियोग्यता- अभियोग्यता तार्किक क्षमता वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता इंग्रजी, भाषिक क्षमता मराठी, अवकाशीय क्षमता, फल, आवड, समायोजन आणि व्यक्तिमत्व इ. बुध्दिमत्ता, आकलन, वर्गीकरणे, समसंबंध, क्रमश्रेणी, तर्क व अनुमान, कूटप्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इ. प्रश्न संख्या १०० गुण १००


ब) शालेय शिक्षणातील कार्य नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह-  १) भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणाविषयक तरतूदी, संबंधित सर्व कायदे, योजना व अद्ययावत शासन निर्णय- १० प्रश्न १० गुण २) शिक्षणक्षेत्रात काम करणान्या प्रमुख संस्था संघटन व त्यांचेशालेय शिक्षणातील कार्य - १० प्रश्न १० गुण ३) माहिती तंत्रज्ञान वापर (प्रात्यक्षिक)- १५ प्रश्न १५ गुण ४) अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्ययन अध्यापन पध्दती -१५ प्रश्न १५ गुण ५)  माहितीचे विश्लेषण व मूल्यमापन - २० प्रश्न २० गुण ६) विषयनिहाय आशयज्ञान आणि सामान्यज्ञान, विशेष करुन इंग्रजी विषयज्ञान - १५ प्रश्न १५ गुण ७) संप्रेषण कौशल्य (समाज संपर्क साधने) -  १५ प्रश्न १५ गुण.

केंद्रप्रमुख भरती जाहिरात - 

केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदांचा व इतर तपशील जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यासंर्भात परीपत्रक काठण्यात आले आहे. केंद्रप्रमुख वेतन श्रेणी एस १५ ४१८०० १३२३०० असते. शासन निर्णय दि. २/१२/२०२२ नुसार विभागीय स्पर्धा परीक्षेव्दारे पदभरती करिता उपलब्ध पदे जाहीर करण्यात आसेली आहेत. रिक्त पदे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

केंद्रप्रमुख भरती फॉर्म-

अ.क्र.तपशीलअर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया व कालावची
०१ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंकhttps://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23/
०२ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचा कालावधीदिनांक ०६/०६/२०२३ ते दिनांक १५/०६/२०२३
०३ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता अंतिम दिनांकदि. १५/०६/२०२३ रोजी २३:५९ वाजे पर्यंत
०४ऑनलाईन परीक्षा दिनांकमाहे जून २०२३ शेवटचा आठवडा (प्रविष्ट उमेदवारांच्या संख्येनुसार व उपलब्ध भौतिक सुविधेनुसार यामध्ये बदल होऊ शकतो)केंद्रप्रमुख भरती 2023 

घटक -  शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख संस्था संघटन व त्यांचे शालेय शिक्षणातील कार्य  

सराव प्रश्नपत्रिका 


1/15
प्रश्न १ ला – खालील समिती व स्थापना वर्ष दिले आहे त्यामधील योग्य पर्याय निवडा.
१) प्रा. राम जोशी समिती – १९९५-९६
२) डॉ. जे पी नाईक समिती – १९५८-६०
३) सार्जंट समिती – १९४४
४) वरील सर्व
2/15
प्रश्न २ रा- महाराष्ट्र शासनाने सन ----- या वर्षी प्रा. राम जोशी समिती स्थापन केली.
१) १९९६-९७
२) १९९५-९६
३) २०००-०१
३) १९६१-६१
3/15
प्रश्न ३ रा- प्रा. राम जोशी या समितीने खालीलपैकी कोणत्या शिफारशी केल्या?
1) सहा वर्ष पेक्षा कमी वय असलेल्या मुला-मुलांसाठी बालशाळा करणे
२) बालशाळेत जाण्यासाठी बालकाचे किमान वय ठरवावे.
३) बालशाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे.
४) वरील सर्व
4/15
प्रश्न ४ था- आकाशवाणीवर ‘मीना’ हा मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्सहान देणारा कार्यक्रम कोणी राबवला?
1) UNESCO
2) UNICEF
3) SCERT
4) MSCE
5/15
प्रश्न ५ वा- युनोकडून ‘आंतराष्ट्रीय बाक वर्षे ‘ केव्हा घोषीत करण्यात आले?
1) 1977
2) 1978
3) 1979
4) 1980
6/15
प्रश्न ६ वा- विद्या प्राधिकरणाचा विभाग कोणता?
१) मानव संसाधन विभाग
२) भाषा विभाग
३) समाजशासत्र कला क्रिडा विभाग
४) वरील सर्व
7/15
प्रश्न ७ वा- NCERT चे अध्यक्ष कोण असतात?
1) मा. पंतप्रधान
2) मा. राषट्रपती
3) केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री
4) मा. गृहमंत्री
8/15
प्रश्न ८ वा- चुकीची जोडी निवडा.
१) महाराष्ट्र – स्नेह भोजन
२) गुजरात – तिथिभोजन
३) पंजाब – प्रीतीभोज
४) सर्व बरोबर
9/15
प्रश्न ९ वा- चुकीची जोडी निवडा ( १ ली ते ५ वी साठी MDM प्रमाण )
१) गहू/तांदूळ – १२० ग्रॅम
२) डाळ -२० ग्रॅम
३) भाजीपाला – ५० ग्रॅम
४) तेल – ५ ग्रॅम
10/15
प्रश्न १० वा- चुकीची जोडी निवडा (६ वी ते ५ वी साठी MDM प्रमाण )
१) गहू/तांदूळ – १५० ग्रॅम
२) डाळ -२० ग्रॅम
३) भाजीपाला – ७५ ग्रॅम
४) तेल – ७.५ ग्रॅम
11/15
प्रश्न ११ वा- ज्ञान विज्ञान विमुक्तये हे ब्रीदवाक्य कोणत्या संस्थेचे आहे?
1) UGC
2) NCERT
3) MPSP
4) BALBHARTHI
12/15
प्रश्न १२ वा- विद्ययासमृतमश्नुते हे ब्रीदवाक्य असलेली संस्था कोणती?
1) UGC
2) NCERT
3) MPSP
4) BALBHARTHI
13/15
प्रश्न १३ वा- युनिसेफ मार्फत महाराष्ट्रात खालीलपैकी कोणत्या जिल्हात ‘प्राथमिक शिक्षण समृध्दी’ कार्यक्रम राबवण्यात आला?
1) पालघर
२) यवतमाळ
३) नंदूरबार
४) औरंगाबाद
14/15
प्रश्न १४ वा- नक्षलग्रस्थ भागातील बालकांसाठी सुरू झालेली योजना कोणती ?
1) बालरक्षक योजना
२) बाल गोपाळ योजना
३) बालबंधू योजना
४) बालमित्र योजना
15/15
प्रश्न १५ वा- DBT म्हणजे –
१) Direct Benefit Fund
2) Direct Money Transfer
3) Direct Benefit Transfer
4) Denitrified Bill Transfer
Result:
@@@@

केंद्रप्रमुख कोर्ससाठी खालील बटणवर क्लिक करून जॉईन व्हा.


Post a Comment

1 Comments