Pages

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 6

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका

Kendrapramukh Bharti 2023 बाबत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीव्दारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शासनामार्फत केंद्रप्रमुख भरतीसाठीचा शासन निर्णय केंद्रप्रमुख भरती gr निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा स्वरूप कसे असेल याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. सोबतच केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf कसा असेल याविषयीची माहिती देखील त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. 

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 6

आपणास हे ही आवडेल- 

 

अ.क्रघटकलिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ पत्रकलिंक
केंद्रप्रमुख सभाव्य जिल्हानिहाय रिक्त पदेलिंक
केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रमलिंक
केंद्रप्रमुख फॉर्म कसा भरावालिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ घटक गुण विभागणीलिंक
Whatsup Groupलिंक


केंद्रप्रमुख भरती पात्रता- 

अ) जिल्हा परिषद मधील शाळेवर कार्यरत पात्र शिक्षक सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त जसे अन्य जिल्हा परिषद, न.प./ न. पा. म.न.पा., खाजगी संस्था मधील शिक्षक कर्मचारी प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.


ब) उमेदवाराने कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची बी.ए./बी.कॉम. बी. एस. सी. ही पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


क) प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्त शिक्षकांनी ज्या दिनांकास वरील प्रमाणे पदवी धारण केलेली आहे, त्या दिनांकापासून ३ वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी बगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


ड) विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत कमाल वयोमर्यादा ५० वर्ष . विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असेल, त्याच जिल्हयासाठी राहील पात्र राहतील. 

केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf- 

अ) बुध्दिमत्ता व अभियोग्यता- अभियोग्यता तार्किक क्षमता वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता इंग्रजी, भाषिक क्षमता मराठी, अवकाशीय क्षमता, फल, आवड, समायोजन आणि व्यक्तिमत्व इ. बुध्दिमत्ता, आकलन, वर्गीकरणे, समसंबंध, क्रमश्रेणी, तर्क व अनुमान, कूटप्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इ. प्रश्न संख्या १०० गुण १००


ब) शालेय शिक्षणातील कार्य नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह-  १) भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणाविषयक तरतूदी, संबंधित सर्व कायदे, योजना व अद्ययावत शासन निर्णय- १० प्रश्न १० गुण २) शिक्षणक्षेत्रात काम करणान्या प्रमुख संस्था संघटन व त्यांचेशालेय शिक्षणातील कार्य - १० प्रश्न १० गुण ३) माहिती तंत्रज्ञान वापर (प्रात्यक्षिक)- १५ प्रश्न १५ गुण ४) अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्ययन अध्यापन पध्दती -१५ प्रश्न १५ गुण ५)  माहितीचे विश्लेषण व मूल्यमापन - २० प्रश्न २० गुण ६) विषयनिहाय आशयज्ञान आणि सामान्यज्ञान, विशेष करुन इंग्रजी विषयज्ञान - १५ प्रश्न १५ गुण ७) संप्रेषण कौशल्य (समाज संपर्क साधने) -  १५ प्रश्न १५ गुण.

केंद्रप्रमुख भरती जाहिरात - 

केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदांचा व इतर तपशील जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यासंर्भात परीपत्रक काठण्यात आले आहे. केंद्रप्रमुख वेतन श्रेणी एस १५ ४१८०० १३२३०० असते. शासन निर्णय दि. २/१२/२०२२ नुसार विभागीय स्पर्धा परीक्षेव्दारे पदभरती करिता उपलब्ध पदे जाहीर करण्यात आसेली आहेत. रिक्त पदे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

केंद्रप्रमुख भरती फॉर्म-

अ.क्र.तपशीलअर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया व कालावची
०१ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंकhttps://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23/
०२ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचा कालावधीदिनांक ०६/०६/२०२३ ते दिनांक १५/०६/२०२३
०३ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता अंतिम दिनांकदि. १५/०६/२०२३ रोजी २३:५९ वाजे पर्यंत
०४ऑनलाईन परीक्षा दिनांकमाहे जून २०२३ शेवटचा आठवडा (प्रविष्ट उमेदवारांच्या संख्येनुसार व उपलब्ध भौतिक सुविधेनुसार यामध्ये बदल होऊ शकतो)केंद्रप्रमुख भरती 2023 

घटक -  RTE 2009 

सराव प्रश्नपत्रिका 

1/15
प्रश्न १ ला- भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क ________ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
१) अनुच्छेद 21 B
२) अनुच्छेद 26 A
३) अनुच्छेद 21 A
४) अनुच्छेद 11 A
2/15
प्रश्न २ रा- अनुच्छेद 21 A अंतर्गत, RTE कायदा - 2009 ची वैशिष्ट्ये कोणते योग्य पर्याय निवडा ?
१) खाजगी शिकवण्यांवर बंदी घालणे.
२) 25% जागा राखीव ठेवणे.
३) कामकाजाच्या तासांच्या तयारीच्या तासांसह 45 तास निश्चित करणे.
४) वरील सर्व
3/15
प्रश्न ३ रा - भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ------ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
१) 22 A
२) 21 A
३) 26 A
४) 30 A
4/15
प्रश्न ४ था- RTE 2009 नुसार खाजगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठी ------ जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
१) 35 %
२) 25%
३) 15 %
४) 50%
5/15
प्रश्न ५ वा- संविधानाच्या अनुच्छेद 21A नुसार
१) शिक्षण हा 0 ते 14 वयोगटातील मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे.
२) शिक्षण हा 1 ते 14 वयोगटातील मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे.
३) 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे.
४) शिक्षण हा 6 ते 14 वयोगटातील मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे.
6/15
प्रश्न ६ वा- संविधानातील ------ च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम 'बालकांना' लागू करण्यात आला.
1) कमल 9 आणि 20
2) कमल 29 आणि 30
3) कमल 19 आणि 20
4) कमल 19 आणि 30
7/15
प्रश्न ७ वा- RTE नुसार बालक म्हणजे ---
१) 1 ते 14 वयोगटातील मुलं
२) 10 ते 14 वयोगटातील मुलं
३) 6 ते 14 वयोगटातील मुलं
४) 14 वयोगटातील मुलं
8/15
प्रश्न ८ वा- RTE ACT 2009 केंव्हा लागू झाला?
१) ४ ऑगस्ट २००९
२) ५ ऑगस्ट २००९
३) ६ ऑगस्ट २००९
४) ७ ऑगस्ट २००९
9/15
प्रश्न ९ वा- आर टी ई कायद्याची अंमलबजावनी केव्हा पासून सुरू झाली?
१) ११ एप्रिल २०१०
२) ४ ऑगस्ट २००९
३) १ एप्रिल २०१०
४) १० एप्रिल २०१०
10/15
प्रश्न १० वा- RTE ची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत--
१) ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण.
२) शिक्षण देणे हे सरकारचे कायदेशीर बंधन आहे.
३) खाजगी शाळांना त्यांच्या 25% जागा EWS आणि वंचित गटांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करते.
४) वरील सर्व
11/15
प्रश्न ११ वा- भारतीय राज्यघटनेत सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यासाठी ---- समाविष्ट केले आहे.
१) कलम २१-अ
२) कलम २१-ब
३) कलम २१-क
४) कलम २१-इ
12/15
प्रश्न १२ वा- ------ रोजी कायदा लागू झाल्यावर प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवणाऱ्या 135 देशांपैकी भारत एक बनला.
१) 1 एप्रिल 2011
२) 11 एप्रिल 2010
३) 21 एप्रिल 2010
४) 1 एप्रिल 2010
13/15
प्रश्न १३ वा- शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act) मधील तरतुद नाही-
१) ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुले जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा अनुदानित शाळेत वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण घेऊ शकतात.
२) जी मुले काही कारणांमुळे शाळेत गेली नाहीत किंवा शाळेत जाऊ शकली नाहीत, ते पुन्हा शाळेत परत येऊ शकतात. त्यांना या कायद्यामुळे त्यांच्या वयानुसार योग्य असलेल्या वर्गामध्ये प्रवेश दिला जातो.
३) जे गरीब किंवा दुर्लक्षित बालक आहेत, अशा बालकांना कायद्यानुसार खाजगी शाळेत वर्ग आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळू शकते.
४) यापैकी नाही
14/15
प्रश्न १४ वा- शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act) मधील तरतुद नाही-
१) जवळच्या शाळेत सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानच्या सर्व मुलांसाठी मोफत शिक्षणाच्या हक्कासाठी कायद्यानुसार घटनात्मक वैधता आहे.
२) या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही मुलाला एकाच वर्गात दोन वेळा बसविता येणार नाही.
३) कायद्यानुसार गरीब कुटुंबातील लाखो मुले खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेतील.
४) यापैकी नाही
15/15
प्रश्न १५ वा- १ एप्रिल २०१० पासून जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांव्यतिरिक्त संपूर्ण भारतभर बाल हक्क शिक्षण कायदा लागू झाल्याचे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान ----- यांनी जाहीर केले.
१) मा.नरेंद्र मोदी
२) मा. डॉ. मनमोहन सिंग
३) मा. अटल बिहारी वाजपेयी
४) मा. पी. व्हि नरसिंम्हा
Result:
@@@@

आपणास हे ही आवडेल.
अ.क्रसराव प्रश्नपत्रिकालिंक
सराव प्रश्नपत्रिका १सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका २सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ३सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ४सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ५सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ६सोडवा


केंद्रप्रमुख कोर्ससाठी खालील बटणवर क्लिक करून जॉईन व्हा.


Post a Comment

3 Comments

  1. खूप छान प्रश्नपत्रिका धन्यवाद

    ReplyDelete
  2. खूप छान टेस्ट आहेत आणखी टेस्ट द्याव्यात

    ReplyDelete
  3. धन्यवाद


    ReplyDelete