Pages

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 7

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका

Kendrapramukh Bharti 2023 बाबत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीव्दारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शासनामार्फत केंद्रप्रमुख भरतीसाठीचा शासन निर्णय केंद्रप्रमुख भरती gr निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा स्वरूप कसे असेल याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. सोबतच केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf कसा असेल याविषयीची माहिती देखील त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. 

Kendrapramukh Bharti 2023 केंद्रप्रमुख भरती 2023 सराव प्रश्नपत्रिका 7आपणास हे ही आवडेल- 

 

अ.क्रघटकलिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ पत्रकलिंक
केंद्रप्रमुख सभाव्य जिल्हानिहाय रिक्त पदेलिंक
केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रमलिंक
केंद्रप्रमुख फॉर्म कसा भरावालिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ घटक गुण विभागणीलिंक
Whatsup Groupलिंक


केंद्रप्रमुख भरती पात्रता- 

अ) जिल्हा परिषद मधील शाळेवर कार्यरत पात्र शिक्षक सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त जसे अन्य जिल्हा परिषद, न.प./ न. पा. म.न.पा., खाजगी संस्था मधील शिक्षक कर्मचारी प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.


ब) उमेदवाराने कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची बी.ए./बी.कॉम. बी. एस. सी. ही पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


क) प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्त शिक्षकांनी ज्या दिनांकास वरील प्रमाणे पदवी धारण केलेली आहे, त्या दिनांकापासून ३ वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी बगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


ड) विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत कमाल वयोमर्यादा ५० वर्ष . विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असेल, त्याच जिल्हयासाठी राहील पात्र राहतील. 

केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf- 

अ) बुध्दिमत्ता व अभियोग्यता- अभियोग्यता तार्किक क्षमता वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता इंग्रजी, भाषिक क्षमता मराठी, अवकाशीय क्षमता, फल, आवड, समायोजन आणि व्यक्तिमत्व इ. बुध्दिमत्ता, आकलन, वर्गीकरणे, समसंबंध, क्रमश्रेणी, तर्क व अनुमान, कूटप्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इ. प्रश्न संख्या १०० गुण १००


ब) शालेय शिक्षणातील कार्य नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह-  १) भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणाविषयक तरतूदी, संबंधित सर्व कायदे, योजना व अद्ययावत शासन निर्णय- १० प्रश्न १० गुण २) शिक्षणक्षेत्रात काम करणान्या प्रमुख संस्था संघटन व त्यांचेशालेय शिक्षणातील कार्य - १० प्रश्न १० गुण ३) माहिती तंत्रज्ञान वापर (प्रात्यक्षिक)- १५ प्रश्न १५ गुण ४) अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्ययन अध्यापन पध्दती -१५ प्रश्न १५ गुण ५)  माहितीचे विश्लेषण व मूल्यमापन - २० प्रश्न २० गुण ६) विषयनिहाय आशयज्ञान आणि सामान्यज्ञान, विशेष करुन इंग्रजी विषयज्ञान - १५ प्रश्न १५ गुण ७) संप्रेषण कौशल्य (समाज संपर्क साधने) -  १५ प्रश्न १५ गुण.

केंद्रप्रमुख भरती जाहिरात - 

केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदांचा व इतर तपशील जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यासंर्भात परीपत्रक काठण्यात आले आहे. केंद्रप्रमुख वेतन श्रेणी एस १५ ४१८०० १३२३०० असते. शासन निर्णय दि. २/१२/२०२२ नुसार विभागीय स्पर्धा परीक्षेव्दारे पदभरती करिता उपलब्ध पदे जाहीर करण्यात आसेली आहेत. रिक्त पदे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

केंद्रप्रमुख भरती फॉर्म-

अ.क्र.तपशीलअर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया व कालावची
०१ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंकhttps://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23/
०२ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचा कालावधीदिनांक ०६/०६/२०२३ ते दिनांक १५/०६/२०२३
०३ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता अंतिम दिनांकदि. १५/०६/२०२३ रोजी २३:५९ वाजे पर्यंत
०४ऑनलाईन परीक्षा दिनांकमाहे जून २०२३ शेवटचा आठवडा (प्रविष्ट उमेदवारांच्या संख्येनुसार व उपलब्ध भौतिक सुविधेनुसार यामध्ये बदल होऊ शकतो)


केंद्रप्रमुख भरती 2023 

घटक - भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणाविषयक तरतूदी, संबंधित सर्व कायदे   

सराव प्रश्नपत्रिका 


1/15
प्र. १. खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
१) दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात.
२) राज्यसभेचे सभासद हे कायमचे सभासद असतात.
३) राज्यसभेची मुदत पाच वर्षे इतकी असते.
४) दर पाच वर्षांने राज्यसभेवर नवीन सदस्य निवडून दिले जातात.
2/15
प्र.२. उपराष्ट्रपती व राष्ट्रपती ही दोन्ही पदे भूषविणारी व्यक्ती खालीलपैकी कोणती ?
१) ग्यानी झैलसिंग
२) डॉ. नीलम संजीव रेड्डी
३) कृष्णकांत
४) आर. वेकंटरमन
3/15
प्र. ३. भारतीय संसद/महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ यांचे सभागृह आणि त्यातील सदस्य संख्या यांच्या जोडीचा योग्य पर्याय कोणता?
१) महाराष्ट्र विधानसभा - २७८
२) महाराष्ट्र विधान परिषद -८८
३) लोकसभा – ५५२
४) राज्यसभा - २२८
4/15
प्र.४. विधिमंडळातील सर्वच विधेयक मंजूर करण्याचा अंतिम अधिकार कोणाला आहे?
१) विधानसभा अध्यक्ष
२) राज्यपाल
३) विधान परिषद
४) विधानसभा
5/15
प्र.५. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही तत्वे भारतीय राज्यघटनेत‍ कशातून प्रतिबिंबीत झालेली आहेत ?
१) रशियन राज्यक्रांती
२) आयरिश क्रांती
३) फ्रेंच राज्यक्रांती
४) अमेरिकन राज्यक्रांती
6/15
प्र. ६. विधान परिषदेच्या एकूण सदस्यापैकीकी --- सदस्यांची नेमणूक राज्यपालांकडून केली जाते.
१) दहा
२) सहा
३) एक बारांश -
४) एक – षष्ठांश
7/15
प्र. ७. एखादी व्यक्ती भारताचे राष्ट्रपतीपद किती वेळा भूषवू शकते?
१) फक्त दोन वेळा
२) फक्त तीन वेळा
३) फक्त एका वेळा
४) कितीही वेळा
8/15
प्र. ८. ११० वे घटनादुरुस्ती विधेयक कशाबाबत आहे?
१) संसद विधिमंडळात महिलांना ३३ आरक्षण
२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० आरक्षण
३) लोकपाल
४) लोकायुक्त
9/15
प्र. ९. राष्ट्रचिन्हावरती असलेले देवानागरी लिपीतील 'सत्यमेव जयते' हे वाक्य कोणत्या उपनिषदातून घेतले आहे?
१) मुडकोपनिषद
२) ईशावास्योपनिषद
३) कनोपनिषद
४) काठोपनिषद
10/15
प्र. १०. महाराष्ट्रातून लोकसभेत किती सदस्य निवडून जातात ?
१) ४६
२) ४८
३) ५०
४) ४४
11/15
प्र. ११. भारतात मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा बालकांचा हक्क कायदा कधीपासून लागू झाला ?
१) १५ ऑगस्ट १९४७
२) २६ जानेवारी १९५०
३ ) ०१ एप्रिल २००९
४) ०१ एप्रिल २०१०
12/15
प्र. १२. मतदारासाठी आवश्यक पात्रता वय २१ वरुन १८ वर्षे घटनादुरुस्तीने करण्यात आले?
१) ६१ वी
२) ६२ वी
३) ७१ वी
४) ८१ वी
13/15
प्र. १३. भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्ये..... घटनादुरुस्तीच्या द्वारे अंतर्भूत करण्यात आली.
१) २५ व्या
२) २६ व्या
३) ४२ व्या
४) ४४ व्या
14/15
प्र. १४. खालीलपैकी कोणत्या कलमातील तरतुदीनुसार 'भारतरत्न' व पद्य सन्मान प्रदान केले जातात ?
१) कलम १८
२) कलम ११
३) कलम ३२
४) कलम १३
15/15
प्र.१५. ...... घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय घटनेत सर्वाधिक, मूलगामी व व्यापक व्यापक दुरुत्या करण्यात आल्या आहेत ?
१) सविसाव्या
२) बेचाळिसाव्या
३) चव्वेचाळिसाव्या
४ ) शहत्तराव्या
Result:
@@@@


आपणास हे ही आवडेल.
अ.क्र सराव प्रश्नपत्रिका लिंक
सराव प्रश्नपत्रिका १ सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका २ सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ३ सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ४ सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ५ सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ६ सोडवाकेंद्रप्रमुख कोर्ससाठी खालील बटणवर क्लिक करून जॉईन व्हा.


Post a Comment

0 Comments