Pages

Kendrapramukh Bharti Question Paper 8

Kendrapramukh Bharti केंद्रप्रमुख भरती सराव प्रश्नपत्रिका

Kendrapramukh Bharti 2023 बाबत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीव्दारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये परीक्षा घेण्यात येणार आहे. शासनामार्फत केंद्रप्रमुख भरतीसाठीचा शासन निर्णय केंद्रप्रमुख भरती gr निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा स्वरूप कसे असेल याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. सोबतच केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रम pdf कसा असेल याविषयीची माहिती देखील त्यामध्ये देण्यात आलेली आहे. 


Kendrapramukh Bharti Question Paper 8आपणास हे ही आवडेल- 

 

अ.क्रघटकलिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ पत्रकलिंक
केंद्रप्रमुख सभाव्य जिल्हानिहाय रिक्त पदेलिंक
केंद्रप्रमुख भरती अभ्यासक्रमलिंक
केंद्रप्रमुख फॉर्म कसा भरावालिंक
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ घटक गुण विभागणीलिंक
Whatsup Groupलिंक


केंद्रप्रमुख भरती 2023 

घटक - भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणाविषयक तरतूदी, संबंधित सर्व कायदे   

सराव प्रश्नपत्रिका 


1/15
प्रश्न १ ला- भारतामध्ये 'अल्पसंख्याक' म्हणून जाहिर करण्यात आलेल्या समुदायाला कोणकोणते विशिष्ट लाभ मिळू शकतात. अ) हे समुदाय विशिष्ट शैक्षणिक संस्था स्थापन व त्यांचे प्रशासन करू शकतात. ब) भारताचे राष्ट्रपती सदरील समुदायातून एकाची निवड लोभसभेसाठी खासदार म्हणून करू शकतात. क) पंतप्रधानांचे १५ कलमी कार्यक्रमामधून हे लाभ घेऊ शकतात. योग्य पर्याय निवडा.
१) केवळ अ
२) ब आणि क
३) अ आणि क
४) अ, ब, क
2/15
प्रश्न २ रा-राष्ट्रपतीची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत खालीलपैकी कोणाचा सहभाग नसतो ?
१) लोकसभा सदस्य
२) राज्यसभा सदस्य
(३) विधानसभा सदस्य
४) विधान परिषद सदस्य
3/15
प्रश्न ३ रा- २ वार्षिक केंद्रिय आर्थिक अंदाजपत्रकाला लोकसभेची मंजुरी न मिळाल्यास –
१) अंदाजपत्रक दुरूस्ती करून फेरसादर केले जाते.
२) राज्यसभेचा अभिप्राय घेण्याकरिता पाठविले जाते.
३) राष्ट्रपतींचे अभिप्रायासाठी पाठविले जाते.
4) पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
4/15
प्रश्न ४ था - . 'घटनेतील कलम ५१ अ अनुसार मतदानाचा हक्क बजावणे हे भारतीय नागरिकांचे मूलभुत कर्तव्य ठरते' हे विधान ?
१) संपुर्णतः चुकीचे आहे
२) पूर्णतः बरोबर आहे
३) वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही
४) अंशत: बरोबर आहे
5/15
प्रश्न ५ वा- राष्ट्रपतीची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत खालीलपैकी कोणाचा सहभाग नसतो.
१) लोकसभा सदस्य
२) राज्यसभा सदस्य
३) विधानसभा सदस्य
४) विधानपरिषद सदस्य
6/15
प्रश्न ६ वा- भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी नेमलेल्या घटना समितीचे खालीलपैकी कोण सदस्य नव्हते ?
१) मौलाना आजाद
२) महात्मा गांधी
३) बाळासाहेब खेर
४) गोविंद वल्लभपंत
7/15
प्रश्न ७ वा- . लोकसभा व राज्यसभा यांच्या संयुक्त बैठकीचा अध्यक्ष कोण असतो ?
१) राष्ट्रपती
२) राज्यसभा सभापती
३) लोकसभा सभापती
४) पंतप्रधान
8/15
प्रश्न ८ वा- भारतीय घटनेच्या ...... व्या कलमान्वये अस्पृश्यतेची प्रथा नष्ट करण्यात आली असून अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे?
१) १३
२) १७
३) १९
४) २१
9/15
प्रश्न ९ वा- मूलभूत हक्काबाबत खालीलपैकी योग्य जोडी निवडा.
१) कलम १७ अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्यानुसार गुन्हा असेल
२) कलम १९ कायद्यानुसार सर्व समान असतील.
३) कलम २४ अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या संस्था स्थापण्याचा -अधिकार असेल.
४) कलम - २१ अ - अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य असेल.
10/15
प्रश्न १० वा- घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष ....... यांना आपण 'भारतीय घटनेचे शिल्पकार' म्हणून ओळखतो ?
१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
२) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
३) पंडित हृदयनाथ कुंझरु
४) पंडित जवाहरलाल नेहरु
11/15
प्रश्न ११ वा- सर्वसाधारण परिस्थितीत विधानसभेचा कार्यकाल ...... वर्षे असतो ?
१) पाच
२) चार
३) सहा
४) तीन
12/15
प्रश्न १२ वा- मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ ...... जबाबदार असते?
१) पंतप्रधानांना
२) विधानसभेस
३) राज्यपालांना
४) संसदे
13/15
प्रश्न १३ वा- भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ३१२ अनुसार भारतात किती अखिल भारतीय सेवा गठित करण्यात आल्या आहेत ?
१) चौदा
२) दोन
३) तीन
४) सोळा
14/15
प्रश्न १४ वा- जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणास आहे?
१) राज्याचा राज्यपाल
२) संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती
३) भारताचे उपराष्ट्रपती
४) राज्य लोकसेवा आयोग
15/15
प्रश्न १५ वा- राज्यसभेचे पहिले अध्यक्ष म्हणुन खालीलपैकी कोणाचा नामनिर्देश करता येईल?
१) डॉ. राजेंद्रप्रसाद
२) जवाहरलाल नेहरु
३) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
४) ग.वा. मावळणकर
Result:
@@@@


आपणास हे ही आवडेल.
अ.क्रसराव प्रश्नपत्रिकालिंक
सराव प्रश्नपत्रिका १सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका २सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ३सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ४सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ५सोडवा
सराव प्रश्नपत्रिका ६सोडवा


केंद्रप्रमुख कोर्ससाठी खालील बटणवर क्लिक करून जॉईन व्हा.


Post a Comment

0 Comments